Verhoef

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 4601 personen.
De naam valt onder de categorie toponiemen, dat zijn aardrijkskundige namen. De naam geeft aan waar men vandaan kwam, dus de plaatsnaam maar ook als adresnaam, want straatnamen waren er immers nog niet. Het eerste deel ‘Ver’ is een samenvoegsel van ‘van der’ en ‘hoef’ is –afgekort- van hoeve. Al in de 9eeeuw komt dat woord al voor in de vorm van huoba, huba of hoba en dan alleen in teksten met betrekking tot de Maas- en Rijnstreek en de gebieden ten oosten daarvan, als aanduiding voor een bepaalde eenheid van landbouwexploitatie oftewel een grote boerderij.
De stamboom van hebben we kunnen herleiden vanaf Willem Jacobus Verhoef, geboren in 1720
tot aan Cornelia Verhoef, geboren 1884 te Nieuwer-Amstel, het huidige Amstelveen.
Van Jaarsveld, een protestantse gemeente in de provincie Utrecht bij Lopik van naar schatting 500 inwoners op ruim 1304 bunders, verhuisde deze Willem Jacobus richting Nederhorst den Berg waar hij in 1743 in het huwelijk trad. Zijn zoon werd geboren in Vinkeveen en die zocht ook zijn bruid van verre; hij huwde in 1772 in de nog bestaande Sint Petruskerk te Sloterdijk, thans Amsterdam. De daarop volgende generaties woonden en werkten in het toen nog nabij gelegen Nieuwer-Amstel. Door de annexatie van die gronden door Amsterdam is de huidige afstand Sloterdijk – Nieuwer-Amstel veel groter geworden.

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.