Disclaimer

Ik (beheerder) ben niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Ik (beheerder) geef geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Ik (beheerder) kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site."

 

Alle afbeeldingen van deze site vallen onder het auteursrecht en zijn eigendom van Henri van Bloemen (beheerder). Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegeven bestand, openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch of op een andere wijze vervormd, zonder dat u daar vooraf mijn toestemming voor hebt gekregen.
Wilt u een bestand van deze website gebruiken? Neem dan contact met mij op.