Kwaak

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 218 personen.
De naam Kwaak valt onder de categorie toponiemen, dat zijn aardrijkskundige namen. De naam geeft aan waar men vandaan kwam, dus de plaatsnaam maar ook als adresnaam, want straatnamen waren er immers nog niet. Het tussenvoegsel ‘Van der’ –onlosmakelijk verbonden aan dit toponiem- ontbreekt wel, maar dat kan, mede door spraakgebruik, aan het begin van de 19e eeuw zijn verdwenen. Een kwaak is een hoge, smalle brug. Het oudste geslacht, waaraan de naam werd toegekend, woonde hoogstwaarschijnlijk bij een kwaak. De naam is bewaard gebleven in het dorp De Kwakel bij Uithoorn. De stamboom van Kwaak hebben we met drie generaties kunnen herleiden vanaf
Pieter Kwaak, geboren eind 19e eeuw, zijn zoon Jan tot aan Pieternella Kwaak, geboren 1866 te Oosterland, evenals haar voorgangers. Oosterland is een dorp in de Zeeuwse landstreek Duiveland. In 1822 telde de gemeente 954 inwoners en daarbij behoorden ook Piet, zijn vrouw en hun Jantje. Alle inwoners behoorden tot de Nederlandse Hervormde kerk. Deze kerk staat er nog wel maar is zowel na de 2e wereldoorlog als de watersnood van 1954 ingrijpend verbouwd. Dat neemt niet weg dat de familie Kwaak de Bijbellezing en –uitleg van de huidige kansel heeft vernomen, het zwaar zilveren avondmaalsstel heeft gekend en ongetwijfeld heeft vernomen van de gaven van de ambachtsvrouw Suzana Maria Lonque, waaronder het gasthuis van Oosterland. De familie heeft bij gedragen aan de groei en bloei van Oosterland en misschien zelfs wel in 1894 bijgedragen aan het tot dan toe ontbrekende kerkorgel. 

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.