van Krieken

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 649 personen.
Deze naam valt onder de categorie toponiemen, dat zijn aardrijkskundige namen. De naam geeft aan waar men vandaan kwam, dus de plaatsnaam maar ook als adresnaam, want straatnamen waren er immers nog niet.
Krieken heeft te maken met een veld van krekels. Het woord is bewaard gebleven in de naam van het gehucht Krinkelhoek, bij Oss in Noord Brabant en de Kriekelenberg (thans Krekelberg in het Geuldal) in Limburg. De stamboom van Van Krieken is een matroniem, dus met een stammoeder, en hebben we tot slechts drie generaties kunnen herleiden vanaf
Janna van Krieken, geboren begin 19e eeuw tot aan haar kleindochter Wilhelmina, geboren 1875 te Zierikzee (Schouwen-Duiveland), evenals de anderen. Voor het ontbreken van informatie over het begin van de 19e eeuw zijn realistische argumenten te vinden. Op 24 augustus 1801 zinkt het Oost-havenhoofd weg in de golven van de zee; in maart 1804 volgt een strijd van onder meer de Luitenants Olijve en Velsberg tegen de Engelse kruisers; op 14 en 15 januari 1808 is er de watervloed en een jaar later volgt de bezetting door de Engelsen. T oen Janna’s zoon Pieter drie jaar oud was, in 1840, woonde er 7240 personen in Zierikzee, dus zowel in de stad als het platteland rond de gemeente. Rond 1925 is een ware uittocht zichtbaar en zijn er 1474 woningen bewoond en 449 onbewoond. Wilhelmina van Krieken overlijd in de plaats Schoonhoven als één van de laatste telgen van dit geslacht

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.