Van Kleef

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 2235 personen.
De naam duidt zowel door het tussenvoegsel Van als de daarna volgende plaatsnaam Kleef op een herkomst uit Kleve of Kleef (=steile helling), het ten oosten van Nijmegen gelegen stadje in Duitsland. De stamboom van Van Kleef hebben we kunnen herleiden vanaf Peter Peterz van Kleef, geboren 1622 te Leerdam tot aan Dirkje van Kleef, geboren 6 februari 1916 te Weesperkarspel. Peter, zijn zoon en kleinzoon hielden stand in het Zuid-Hollandse stadje Leerdam maar de daarop volgende generatie, van Jacobus Roelsz van Kleef, geboren 1731, verhuisde naar het ten westen van Leerdam gelegen Nieuwland. Uit de kaart van J. Perrenot van 1761, uitgegeven door Covens & Mortier te Amsterdam blijkt dat het dorp ontstond door de ontginning van het land vanuit de Arckelse hoeven, als lintdorp aan de Geerdijk, die gegraven werd tussen het Merwedekanaal (west) en de Middelkoper Vliet (oost). Als pionier van dat dorp zijn het dan ook vijf generaties Van Kleef die hun bijdrage geven aan de groei en bloei van het dorp. Het is dan ook de schoenmaker Arie van Kleef, geboren 1809, die op tal van officiële stukken als getuige optreedt. Echter de aansluiting van Leerdam aan het spoorwegnet, eind 19e eeuw, was een dermate boeiende aangelegenheid dat Andries van Kleef, geboren 1877, bij de Nederlandse Spoorwegen ging werken.

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.