Jansen

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 49.328 personen 

De naam Jansen is afkomstig van de roepnaam Jan of de doopnaam Johannes en valt daarom onder de catagorie patroniemen namen (net als de bekende Pietersen of Pieterzoon).
De stamboom van Jansen hebben we met vier generaties kunnen herleiden vanaf 

Frederikus Jansen, geboren aan het einde van de 18e eeuw, zijn zoon Mannes geboren 1815 te Wierden, kleinzoon Hendrik, geboren 1851 te Hellendoorn en achterkleindochter Hendrika Johanna geboren 1890 te Wierden. Menig familielid zal de –inmiddels niet meer bestaande- Hakvelderdijk tussen Wierden en Hellendoorn afgelopen hebben of tussendoor langs het riviertje de Regge, zo nauw lijkt de relatie tussen deze twee plaatsen binnen dit geslacht. Het dorp Hellendoorn, vanaf de 

11e eeuw tussen de Regge en de Helderse berg gebouwd, telde in 1874 in totaal 5413 inwoners en daar hoorde de dan nog ongehuwde Hendrik ook bij. 

 

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.