Heuver

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 272 personen
De betekenis van de naam Heuver is moeilijk te vinden. Het Instituut voor Naamkunde koppelt er wel de volgende varianten aan: Hover, Heuwer en Euverman hetgeen dan richting geeft aan de categorie beroepsnaam (als Houwer – iemand met een bijl- of als een jager op Everzwijnen).
De stamboom van Heuver hebben we met vier generaties kunnen herleiden vanaf Gerrit Heuver, geboren aan het einde van de 18e eeuw in Overijssel (waar de naam
het meeste voorkomt), dan diens zoon geboren te Hellendoorn, diens kleinzoon
geboren te Wierden tot aan Hendrika Heuver, geboren 1884 ook te Wierden. De
familie Heuver woonde in Wierden aan de provinciale weg van Vriezenveen naar
Daarle, op de boerderij genaamd "De Haar". De gemeente Wierden ligt aan de
straatweg tussen Deventer en Almelo en twee Noordelijke routes. Er bestaat een
handschrift van ene Harm Boom uit 1846 met de titel "Meine Reisportefeuille". En
het moet voornoemde straatweg zijn, waarover Harm Boom in 1846 klaagde: "eene
geduchte marteling op de straatstenen." Het is niet meer te controleren of ook de
vele andere reizigers, die door Wierden, "...het plaatsje, dat in 1845 door eene
hevige ziekte werd geteisterd", trokken, het met hem eens zijn "dat ons nooit het
heimwee naar het Twentsche Wierden zou overvallen". Naast deze klacht over de
toenmale infrastructuur schrijft hij ook dat de inwoners "goed van aard zijn, lekkere stoet en brood bereiden, op alle uur van den dag een glaasje klare jenever met suiker lusten, en ook gaarne een ander daarvan laten proeven". Door de eeuw heen geniet men haar inkomen uit landbouw en volkvlijt zoals (thuis)weven, wat ook in het gemeentewapen is vastgelegd. De gemeente telde in 1811 totaal 1711 inwoners, in 1822: 3600, in 1840: 4722 en in 1876: 5924 inwoners (waarvan 706 binnen de kom). Het geslacht Heuver heeft die groei en bloei niet alleen mogen waarnemen maar daar ook aan bijgedragen.

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.