Broerse

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 441 personen 

De stamboom van Broerse hebben we kunnen herleiden vanaf Dirk Broer(se) , geboren 1735 te Oostzaan tot aan Amalia Broerse, geboren 25 augustus 1916 te Amsterdam. De naam is afkomstig van de oude Friese voornaam Broer en valt daarom onder de categorie patroniemen namen (net als de bekende Pietersen of Pieterzoon). Deze Dirk - en ook zijn zoon Pieter- is geboren in het 18e eeuwse Oostzaan. Dirk is 26 jaar oud wanneer de huidige kerk wordt gebouwd en ook hij maakt mee dat in 1774 de Nederlands Hervormde gemeente van Oostzaan een grote woning in het dorp in gebruik gaat nemen als weeshuis. Hij was onder meer verplicht als mannelijke bewoner tussen de 16-60 jaar mee te werken bij de georganiseerde brandweer. Zijn zoon Pieter, hij haalt de melk bij de boeren en verkoopt die in het dorp, is 30 jaar wanneer in 1786 het dorp geconfronteerd wordt met een watersnoodramp. Zijn zoontje Albert is dan 3 jaar. Desondanks blijven ze in het dorp wonen en zijn zoon Albert neemt de melkverkoop over van zijn vader. De daarop volgende generaties kiezen echter voor het ambacht als scheepstimmerman en verhuizen daarvoor begin 19e eeuwse naar het dan snel groeiende Amsterdam. Daar waren veel scheepswerven op de Oostelijke –in de 17e eeuw aangelegde- eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg vanwege hun gunstige ligging ten opzichte van het IJ, de haven van Amsterdam. We noemen ze hier in één zin maar de onderlinge verstandhouding was vaak om te snijden. Met name de Kattenburgers stonden bekend als een roerig volkje en werden Bijltjes genoemd, naar een belangrijk timmermansgereedschap. Een bloedverwant richt in 1855 op Wittenburg een eigen scheepswerf op, genaamd Groenland. Diens woning, een Markerhuisje, is het enige wat daarvan nog rest omdat het –vanwege door zijn buren vervuilde grond- rond 2000 als laatste scheepswerf van het eiland moest verdwijnen. Een andere, nauwere, bloedverwant had in de 20e eeuw een elektronica-zaak –ook voor radio en televisie- aan de Geldersekade nr.63 te Amsterdam. De familie was nauw betrokken bij de Evangelisch Lutherse kerk.

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.