Van Bloemen

 

Aantal naamdragers tijdens de Nederlandse volkstelling in 1947: 9 personen
De stamboom van Van Bloemen hebben we kunnen herleiden vanaf Jan van Bloemen, geboren 25 februari 1914 te Amsterdam tot aan Arent Jans van Bloemen, geboren in 1710 te Gorredijk.
Van Gorredijk verhuisde deze zelfstandige kleermaker naar de plaats Heerenveen, het oudste veenkanaaldorp van Nederland. Vanuit het centrum van Heerenveen werd de Engelenvaart gegraven waardoor de dorpen in Haskerland meer tot bloei konden komen, hetgeen dan ook een uitbreiding van de middenstand tot gevolg had. Het vrije beroep gaf de zoon en de latere kleinzoon de mogelijkheid om te verhuizen naar het nabij gelegen, wel Overijsselse, Steenwijk waar één generatie opgroeide. Zij namen namelijk deel aan de midden 19e eeuwse trek naar het sterk groeiende Amsterdam. De concurrentie was echter moordend en de woningnood heel groot waardoor alle zeilen bijgezet moesten worden om te kunnen overleven. De gezinssamenstelling van elkaar opvolgende generaties bleef telkens klein in getal en kende –net als vele anderen- ook de kindersterfte. De familie, van Protestantse huize, onderscheidt zich van anderen met de naam Bloemen door het tussenvoegsel Van. De combinatie Van Bloemen bestond al voor de invoering van de Burgerlijke stand in 1811 al werden ze voor die tijd niet consequent in alle formele stukken genoemd.

Details van deze familie zijn te zien in het Register Rapport. Heb je interesse in de kwartierstaat dan kan je mij via het contactformulier hierom vragen.