Architectuur

 

Basiliek Sint Servaas Maastricht

Gemeentehuis  Waalre

Fort Chatreuse  België

High Tech Campus Eindhoven

Zollverein     Duitsland

Tapijn Kazerne Maastricht

Gaudi Barcelona

Meer gebouwen

Alle afbeeldingen van deze site vallen onder het auteursrecht en zijn eigendom van Henri van Bloemen. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegeven bestand, openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch of op een andere wijze vervormd, zonder dat u daar vooraf mijn toestemming voor hebt gekregen.
Wilt u een bestand van deze website gebruiken? Neem dan contact met mij op.